Bulletin 60+ pro Vás

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou bulletin, jehož cílem je oslovit a poskytnout zajímavé informace a atraktivní nabídky pro skupinu lidí ve věku 60+ vyznávající aktivní životní styl.

Jedná se o rychle rostoucí entitu, která se zajímá o zdravý způsob života, využívá moderní technologie, sportuje, cestuje, studuje, žije kulturou a zapojuje se do mezigeneračních společensky prospěšných projektů.

Za deset let činnosti se mi povedlo vytvořit přitažlivý produkt, který oslovil širokou masu zájemců. Myšlenka uspořádat Sportovní Hry Seniorů vzešla z primárně řad našich cvičenců. Chtěli se jednou za rok setkat a poměřit síly v netradičních disciplínách. Od letošního roku se nám kromě pilotní akce v Praze pod názvem

Sportovní Hry Seniorů České Republiky, Praha, 30. 5. 2018

motto je „Věk je jen číslo“

podařilo připravit ve spolupráci s Českou asociací Sport pro všechny přibližně 15 podobných akcí po celé České republice.

Zájemci se mohou těšit na sportovně společenský den, s pestrou nabídkou soutěží v jednoduchých sportovních disciplínách, setkání se známými osobnostmi nejen ze světa sportu, pestrou škálou nabídky ze stran partnerů a prezentací celorepublikových i regionálních zájmových organizací s nabídkou činností pro aktivní 60+.

Našim cílem je:

 • prostřednictvím těchto akcí upozorňovat, že stáří není nemoc…!
 • motivovat seniory k pravidelnému pohybu a aktivitě jako nejlepší prevenci proti samotě a nemocem
 • představovat účastníkům nové sportovní aktivity

 

„Spoustu elánu, radosti a chuti nejen do sportu Vám přeje“
 
David Huf
zakladatel Buď Fit Seniore z.s.
www.davidhuf.cz

Pozdrav účastníkům Sportovních Her Seniorů ČR 2018 od primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové

Vážení účastníci letošních Sportovních Her Seniorů,

dovolte mi Vás především srdečně pozdravit a současně vyjádřit svůj obdiv a respekt všem, kteří i letos vlastním příkladem ukazují, že sportu a zdravému pohybu se člověk může věnovat v každém věku.

Hlavní město si zakládá na svojí podpoře sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie svých obyvatel. Objem prostředků vynaložených na tuto podporu se každým rokem zvyšuje a tento trend chceme udržet i do budoucna. Praha tedy vytváří pro sportování kvalitní podmínky a je tedy na každém, zda se jich rozhodne využít a skrze pravidelný pohyb udělat něco pro své zdraví a kvalitní život.

Sportovní hry seniorů jsou pro nás velmi důležitou sportovní akcí. Ukazují totiž, že ani v pozdějším věku se člověk v žádném případě nemusí vzdát aktivního života nebo že nikdy není pozdě s nějakým tím sportem začít. Pohyb má pro lidský organismus mnoho jednoznačných pozitiv, což sama jako aktivní sportovkyně vím. Má ovšem také svůj rozměr sociální, protože se díky němu lidé seznamují, setkávají, poznávají nové přátele a udržují kontakt s těmi starými. Nemusí tak žít v nečinnosti a osamění za zdmi svých domovů a to je vedle zdraví ta nejcennější deviza, kterou jim sport může přinést.

Ráda bych tedy poděkovala jak pořadatelům, kteří letošní Sportovní hry seniorů organizují, ale také všem, kteří se jich aktivně účastní. I díky vám má Praha statut města zaslíbeného sportu a já doufám, že i díky vašemu pozitivnímu příkladu mu zůstane i nadále. Užijte si letošní hry, mějte radost ze svých výkonů a těším se na shledanou při některé další sportovní akci.

Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy


Adriana Krnáčová
primátorka hl. m. Prahy

Co pro Vás znamená pohyb?
Co je to vlastně sport? Tak jako mnoho slov, tak i toto slovo může pro každého znamenat pro něco trochu jiného. Pro někoho je to bezvýznamné slovo, pro druhé je to utrpení, jiní to vnímají jako způsob příjmu peněz, ale jsou i tací, kteří sportují pro radost a odreagování. Já osobně sportuji aktivně, mou vášní je běh a golf. U těchto sportů si vyčistím hlavu a takzvaně dobiju baterky. Snad každý aktivní sportovec věnuje svému sportu mnoho volného času, stejné je to i u mne. Vždy když najdu alespoň chvilku volného času, okamžitě vyběhnu. Nejradši pak běhám ve Stromovce.

Podporujete sport a akce pro 60+ ? Proč?
Z mé předchozí odpovědi je snad zřejmé, že ano. Možná na to nevypadám, ale za chvíli budu také patřit do této věkové skupiny. Musím přiznat, že jsem hrdá babička. Navíc zastávám názor, že ve zdravém těle je zdravý duch. Senioři jsou součástí našeho života. Musíme jim nabídnout kvalitní příležitost k seberealizaci a smysluplné využití volného času. Pohybová aktivita působí pozitivně na zdraví seniorů, na socializaci do společnosti i na jejich psychiku. Jednoduše řečeno, čím více se člověk v jakémkoliv věku hýbe a věnuje se nějaké pohybové aktivitě, tím více je ve fyzické i duševní pohodě.

Co byste ráda vzkázala nejen účastníkům akcí Sportovní Hry Seniorů ČR konané v Praze na stadionu mládeže DDM 30. 5. 2018?
Všem účastníkům bych ráda vzkázala, že jsem moc ráda, že se takových aktivit zúčastňují. Je dobře, když senioři sportují a nesedí třeba u televize. Nejde jen o to, že dělají něco pro své zdraví, ale získají takto i spoustu přátel. Pohyb patří mezi nejzákladnější potřeby lidského organismu. S pohybem souvisí i kromě kvality života po stránce biologické, samotná existence člověka. Pokud má jedinec nedostatek pohybu, dochází k nedostatečné stimulaci základních fyziologických procesů a to se následně negativně projevuje různými nemoci. Aktivní trávení volného času realizované aktivitami sportovního charakteru má navíc vliv na socializaci člověka a integraci do společnosti.

Vaše osobní motto?
Věk je jen číslo. Je nám tolik, na kolik se cítíme.


Petr Dolínek
náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy, sportu a volného času

Co pro Vás znamená pohyb?
Jsem v Praze radním pro dopravu a sport, takže pohyb je pro mne základ fungování města. Jak z pohledu zdraví, ale i kondice lidí je přitom vždycky nejlepší, když se mohou i po městě pohybovat co nejvíce pěšky či na kole. Já se o to také snažím. Vzhledem k tomu, že mám málo volného času, tak aspoň hodně chodím, často jdu z domova v Dejvicích pěšky do práce na magistrát. Velkou radostí pro mne potom je, když můžu se svými dětmi jezdit na kole, lyžovat či chodit po horách.

Proč a jak podporujete sport a akce pro 60+?
Pokud to lidem nad 60 let zdraví dovolí, je perfektní, když můžou a chtějí sportovat. Pohyb totiž kromě jiného zlepšuje náladu. V rámci magistrátu se snažíme vytvářet co nejlepší podmínky pro to, aby mohl sportovat opravdu každý. Vznikají sportoviště přímo uzpůsobená pro seniory. Osobně mi velmi záleží na tom, aby se na starší lidi nezapomínalo. Vítám a rád podporuji každou akci a iniciativu, která jim nabízí možnost pohybu či jiného vyžití.

Co byste rád vzkázal nejen účastníkům akcí Sportovní Hry Seniorů ČR konané v Praze na stadionu mládeže DDM 30. 5. 2018?
Aby si užili každou minutu této skvělé akce. Nepochybuji o tom, že na Sportovních hrách seniorů budou vládnout úsměvy a dobrá nálada. Věřím, že vyjde i počasí a pro všechny účastníky půjde o nezapomenutelný zážitek bez ohledu na to, kdo v které disciplíně zvítězí.Milan Hnilička
vládní zmocněnec pro sport, hokejový brankář, poslanec

největší úspěchy: 1x zlatá OH Nagano 1998, 3x zlatá MS
datum a místo narození: 25.6.1973
Tvé osobní motto: chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě

Kdo je nebo byl tvým sportovním vzorem?
DIEGO MARADONA – fotbal

Proč podporuješ sport pro 60+?
Protože vnímám sport, jako veřejnou službu a tudíž se týká všech věkových kategorií. Nemluvě o tom, že díky sportování se může našim seniorům výrazně zlepšit kvalita života a zároveň snížit náklady spojené s příplatky na různé léky.

Kde a v jaké kondici vidíš český sport v roce 2020?
Věřím, že v roce 2020 bude mít sport svou vlastní státní instituci, která bude transparentně a se zřejmou sportovní vizí rozdělovat peníze do sportovního dění. Věřím, že budeme mít více trenérů mládeže, kteří budou adekvátně odměněni za svou práci. Také bych rád, aby jsme podpořili význam kolektivních sportů a jejich spolupráci ve výchově talentů. Nakonec to nejdůležitější téma a tím je náplň a pozice tělesné výchovy na základních školách. Tam bych byl rád, aby jsme měli více tělocvikářů už na prvním stupni a zároveň měli systémové zapojení kvalifikovaných trenérů mládeže ve školách, kteří by tělocvik pro děti zatraktivnili.

Tvůj osobní vzkaz pro sportující i nesportující seniory a veřejnost?
Sportování je nejlepší prostředek na prevenci proti různým nemocím, zároveň je to skvělý výchovný prvek pro kvalitu života, jak našich dětí, tak i nás dospělých. Naučí vás principům fair play, respektu, pracovitosti a radosti z dosažených výsledků, ale i reakci na neúspěchy, to jsou jen některé základní vlastnosti pro úspěšný život.

 


Česká asociace Sport pro všechny, z.s. (dále jen ČASPV) je nestátní nezisková organizace (spolek), která se prioritně zabývá rekreačním sportem a pohybovými aktivitami rekondičního charakteru.

 • Cílem ČASPV je účinně přispívat ke zdravému vývoji dětí a mládeže, k rozvoji zdravotně orientované zdatnosti a pohybové gramotnosti členů ČASPV i široké veřejnosti.
 • Základem činnosti jsou poznatky o zdravotních benefitech pohybových aktivit a z nich vyplývajících doporučení k pravidelnému zařazování pohybových aktivit do denního režimu osob všech věkových kategorií.
 • ČASPV nabízí všem zájemcům (od předškolních dětí až po seniory) pestrý výběr pohybových aktivit: cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro seniory, outdoorové aktivity, moderní hudebně-pohybové formy, všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, zdravotní tělesnou výchovu, psychomotoriku, taneční sport, step, jógu, tradiční čínská cvičení apod. Do programu jsou zařazovány i experimentální pohybové aktivity: Kin-ball, Möllky, Woodball, in – line skating, stand up boarding (SUP) aj.
 • Pravidelnou činnost odborů SPV řídí regionální centra Sportu pro všechny (RCSPV) a na úrovni krajů 14 krajských asociací Sportu pro všechny (KASPV).
 • Kromě svých členů oslovuje ČASPV širokou veřejnost prostřednictvím hnutí „Pohyb je život“, zaměřeného na propagaci významu pohybové aktivity, zdravé výživy a duševní pohody v životě moderního člověka.
 • ČASPV nabízí členům i široké veřejnosti dvě tělovýchovná zařízení s vysokým standardem vybavení i služeb: Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně a Sportcentrum ČASPV v Žinkovech u Nepomuku.
 • Významná je vzdělávací činnost určená nejen cvičitelům, trenérům a rozhodčím ČASPV, ale je přístupná i zájemcům z jiných organizací. Máme akreditováno přes 10 vzdělávacích programů od MŠMT ČR. Většinu školení a seminářů realizujeme ve Sportovním, školicím a klubovém centru ČASPV v Praze.
 • ČASPV vydává časopis Pohyb je život (čtvrtletník) určený pro cvičitele a organizátory sportu pro všechny.
 • ČASPV je zapojena i do významných domácích i mezinárodních kampaní a projektů, které podporují aktivní životní styl – např.: NowWeMove, European No Elevator Day, MOVE Week, European Week of Sport, Walking football, Sportovní Hry Seniorů apod.
 • Více na caspv.cz


Proč je dobré být aktivní i ve vyšším věku?

Člověk je bytost bio-psycho-sociální, která se pohybuje v gravitačním poli Země. Tato charakteristika se vztahuje i na osoby seniorského věku. Stále rostoucí podíl starších lidí v populaci je výzvou pro odpovědné orgány státní správy, samospráv i tělovýchovných a sportovních spolků, aby se více zabývaly otázkou zdravého stárnutí.

Zdravé stárnutí je proces maximálního využití všech příležitostí k fyzickému, sociálnímu a duševnímu zdraví, který umožní starším lidem aktivně se účastnit společenského života a mít nezávislý a kvalitní život. Podle výzkumů nejvíce trápí české seniory důvěra ve státní správu, vymahatelnost práva, bezpečnost, dobré mezilidské vztahy a osobní zdraví. Zdraví nevzniká v nemocnicích, ale v rodinách, školách, na pracovištích v tělovýchovných a sportovních spolcích, všude tam, kde lidé žijí a pracují, odpočívají a stárnou. Mezinárodní zkušenosti ukazují, že zdravotní péče má méně než 50% podíl na celkovém zdraví obyvatel. Větší část péče spočívá na rodinách, školách, pracovištích a na sportovních či zájmových spolcích. Je vhodné a potřebné posílit zdravotní výchovu, ochranu a podporu zdraví, prevenci nemocí a rozvíjet kapacity veřejné péče o člověka. Právě toto „funkční zdraví“ je potřeba podporovat a jednou z cest je zvyšování zdravotní gramotnosti občanů, hlavně seniorů. Různé studie potvrzují, že zdravý životní styl prodlužuje aktivní dožití přibližně o 11 let. Průměrný věk obyvatel České republiky se několik posledních desetiletí trvale prodlužuje. Za posledních dvacet dva let se u mužů zvýšil o 7,5 a u žen o 5,5 roku. Prodlužování života, kromě trvale nízké novorozenecké úmrtnosti, ovlivňuje především klesající úmrtnost na nemoci oběhové soustavy, nádory a úrazy. Přesto jsou české ukazatele úmrtnosti výrazně horší než ve vyspělých státech západní Evropy. Doba prožitá ve zdraví – údaje o úmrtnosti, jako ukazateli zdraví populace, se v posledním desetiletí doplňují daty o délce života ve zdraví, tedy bez nemocí a zdravotních omezení. Celkový průměrný počet let prožitých ve zdraví je v ČR 62 roků (2010). Toto číslo je blízké průměru Evropské unie. Od roku 1962 se však tato hodnota nezvýšila a prodlužování naděje na dožití tedy spočívá ve zvyšování počtu let prožitých v nemoci. Existuje však řada států, kde je situace mnohem příznivější. Ve Švédsku se ve stejné době prodloužila doba prožitá ve zdraví o 9 let a lidé zde prožijí ve zdraví 71 let, což je o 9 roků více než v České republice. Jedním z významných faktorů, které ovlivňují dobu prožitou ve zdraví je přiměřená a pravidelná pohybová aktivita.

Pohybová inaktivita je jedním z hlavních rizikových faktorů civilizačních nemocí jako jsou kardiovaskulární onemocnění a jejich důsledky – cévní mozkové příhody, srdeční infarkty, svalově-kosterní kondice, osteoporóza, sarkopenie, diabetes mellitus, Alzheimerova nemoc a jiné demence. Světové výzkumy doporučují pro aktivní seniory 150 – 300 minut pohybové aktivity na úrovni střední intenzity týdně a tím také částečně omezit „sedavé chování“. Existují jasné indikátory, že pohybová aktivita a tělesná zdatnost také pomáhají snížit pokles „poznávacích procesů“ (cognitive decline). Zvýšit úroveň pohybových aktivit je jedním z nejdůležitějších kroků pro zachování fyzického i mentálního zdraví a kvality života seniorů. Tělesně zdatný jedinec, díky lepší stabilitě, snáze odvrací nebezpečí pádů.

Mezi vybrané faktory ovlivňující zdravé stárnutí patří:

 • Výživa
 • Životní prostředí
 • Duševní zdraví
 • Užívání léků
 • Tabák a alkohol
 • Sociální kapitál
 • Zdravotní služby
 • Pohybová (fyzická) aktivita

Z výše uvedeného je zřejmé, že je nutné nalézt způsoby, které přispějí ke zdravému stárnutí občanů České republiky. V této snaze zaujímají významné místo i tělovýchovné a sportovní organizace.

Proto spolek Buď Fit Seniore z.s. organizuje celoroční pohybové aktivity pro seniory včetně projektu  Sportovních Her  Seniorů.

V roce 2018 zmíněný spolek ve spolupráci s Českou asociací Sport pro všechny a partnery uskuteční akce, které se budou konat po celé České republice, včetně nejvýznamnější akce v Praze.NEJVHODNĚJŠÍ A POPULÁRNÍ AEROBNÍ AKTIVITA pro 60+  

 1. Nordic walking

Proč doporučujeme Nordic walking ?

 • zapojíte 75% svalů najednou

včetně zádového, břišního, ramena a paže

 • spálíte spoustu energie
 • posilujete srdečně cévní aparát
 • šetříte klouby
 • poznáte nová místa
 • můžete chodit ve skupinkách i sami (i když doporučujeme minimálně ve dvojicích)

Choďte intenzivně a souvisle minimálně 60 min. minimálně 3x týdně.

 1. FENOMÉN CVIČENÍ VENKU

Aneb Fitness pod širým nebem

Vznikají již zcela běžně a slouží pro multigenerační využití. Od silových tzv. workoutových pro náročné fitness nadšence až po rehabilitačně komunitní speciálně pro seniory.

Objevují se v parcích a veřejných prostranstvích už i u nás. Konstrukce strojů určených hlavně pro posilování, rehabilitaci a relaxaci je přizpůsobena věkové kategorii od 10 let a protože jsou jednodušší na ovládání a celkově vůči organismu šetrnější, vhodné jsou i pro seniory. Každý fitness modul má vlastní návod jak na něm správně a bezpečně cvičit, v některých parcích bývá v určitou dobu k dispozici také profesionální trenér, který vám s použitím strojů odborně poradí. Tímto se speciálně zabývá také David Huf a jeho trenérský tým.

Díky těmto hřištím se dá kombinovat posilování a být při tom na čerstvém vzduchu.

Z pohledu sociálních vazeb nabízí vytváření komunit a nejen osamělým seniorům možnost pravidelného setkávání se s vrstevníky, což je kromě zdravého cvičení pro tuto věkovou kategorie rovněž velmi důležité.Cvičte doma s Davidem Hufem

David Huf je bývalý mistr světa ve sportovním aerobiku, kondiční trenér a fitness konzultant.

Stačí vám držet se následujících zásad – bezpečnost, přiměřenost, postupné zvyšování zátěže, pravidelnost a cvičit můžete podle jeho tipů doma. Posílíte svaly, získáte kondici. Cvičení má navíc preventivní charakter.

Cvičení ve starším věku je zaměřené především na posilování a tonizování hlubokých svalů podél pánve a páteře. Cílem je zmírnění bolestí zad, ochrana vnitřních orgánů, posílení stability a zlepšení mechaniky pohybů.Cvičení proti bolestem v zádech

V leže na zádech /uvolnění a mobilizace v bederní oblasti/

 1. zdvih pánve

Uvědomte si kontakt páteře v celé její délce s podložkou, přitáhněte paže k patám a zdvihněte postupně pánev a hrudník. Vydržte 20 – 60 sec. a pokládejte postupně a pomalu zpět.

Opakujte 3x

 1. přítahy nohou se zdvihnutou pánví

Střídavě přitahujte kolena k hrudníku, zapírejte se nataženými pažemi

Opakujte 10x

 1. šlapání na kole

Pohybujte střídavě pokrčenými dolními končetinami jako při šlapání na kole

Opakujte 20x

 1. přítahy kolen k hrudníku

Obejměte si nataženými pažemi obě kolena, s výdechem je přitáhněte směrem výše k hrudníku

Opakujte 5 x

 1. kroužení kolen

Obejměte si nataženými pažemi obě kolena, s výdechem je přitáhněte směrem zprava doleva a výše k hrudníku

Opakujte 3x na jednu stranu a pak vystřídejte na druhou stranu

 1. spinální cviky = pokládejte vždy s výdechem střídavě na obě strany tak, abyste po celou dobu měli položená obě ramena na podložce

 

 1. Metronomy

Zapírejte natažené paže a ramena od těla, hlavu směrujte pohledem kolmo vzhůru a mírně pokrčenými dolními končetinami pohybujte plynule zprava doleva a zpět

Opakujte 12x

 1. přítahy kolen

Přitáhněte obě paty k hýždím a koleny se snažte přiblížit směrem k čelu, podepírejte se pod pánví

Opakujte 10x

 1. rolování hrudníku

Pomalu zvedejte popořadě paže, hlavu, ramena a hrudník až do sedu, kde se natáhnete směrem nad špičky a potom v obráceném pořadí pokládejte

Opakujte 8x

 1. rolování nohou

Zapřete se pod pánví a pomalým pohybem zvedejte natažené dolní končetiny směrem za hlavu kam až dokážete. Po dosažení krajní polohy spouštějte pomalu zpátky.

Opakujte 8x

 1. kolébka

Obejměte si lehce kolena a pomalým pohybem se rozkolíbejte v celém rozsahu páteře. Při pohybu vzhůru lehce vydechněte. Pro aktivaci hlubokého svalstva se v poloze nahoře nedotýkejte chodidly podložky.

Opakujte 10x


Záštitu nad akcí v Praze převzali

 • ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová
 • ministr dopravy v demisi Daniel Ťok
 • ČESKÁ UNIE SPORTU
 • vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička
 • Primátorka HLMP Adriana Krnáčová
 • náměstek primátorky a radní pro sport Petr Dolínek
 • místostarostka MČP4 Iva Kotvová
 • místostarosta MČP4 Zdeněk Kovářík

Záštitu nad akcemi v regionech převzali

 • ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová
 • vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička